Rölativizm nedir

Rölativizm nedir haberinin gerçek görüntüsü.

Yazdır

2018-05-09 12:23

Felsefenin alt bölümlerinden biri olan epistemoloji ve etik alanlar ile ilgilenen Rölativizm bir görecelilik durumudur.

MUTLAK VE NESNEL ANLAYIŞINDAN AYRILIR

Bilginin anlayışında mutlak ve nesnel gerçek anlayışından ayrılır. Etikte ise görecelik ahlaki değerlerin varlığını yadsır.

EN ÖNEMLİ TEMSİLCİSİ GORGİAS

Bu görüş doğmatizme ve rasyonalizme karşıdır. Kristisizmi, septisizmi, pozitivizmi ve fenomenolojiyi içerir. En önemli temsilcisi Sofist Gorgias’tır.